Topnavigatie

Afkoppelen van regenwater en afvalwater te Olmen

Voor een bestaande woning te Olmen hebben we de afkoppeling van afvalwater met regenwater uitgevoerd.
Deze scheiding van riolering is verplicht door de overheid.

Het Kempens Riooltje is hierin gespecialiseerd.
Na de werken brengen we alles terug in de oorspronkelijke staat.