Topnavigatie

Scheiden van regen- en rioolwater kan op 4 verschillende manieren

Het afkoppelen van regenwater en afvalwater is verplicht. Hiervoor doet u best beroep op de professionals van Het Kempens Riooltje. Het scheiden van regen- en rioolwater kan op 4 verschillende manieren gebeuren:

  1. U vangt het regenwater op in een regenwaterput voor hergebruik.
  2. U infiltreert het regenwater op eigen terrein met behulp van een speciaal infiltratiesysteem. Deze methode werkt optimaal bij een lage grondwaterstand en een redelijk doorlatende grond.
  3. U creëert een kunstmatige afvoerweg voor het regenwater en buffert voor een vertraagde lozing.
  4. U loost het water in de regenwaterafvoerleiding in de straat.