Topnavigatie

Installeren van een regenwaterput

Een regenwaterput plaatsen is een taak dat je best kan laten uitvoeren door vakmensen zoals Het Kempens Riooltje.

regenwaterput-plaatsen

In de uitgegraven put is het aan te raden om een zeer stabiele laag aan te leggen met stabelisée.

Ook de diepte van de put is zeer belangrijk. De bovenplaat is berekend op een aanvullaag van 50cm. Dus indien de put dieper uitgegraven is moet de bovenplaat versterkt worden afhankelijk van de hoeveelheid zand.
Na het plaatsen van de regenwaterput dient de put met de nodige voorzichtigheid aangevuld te worden met aanvulzand en de uitgegraven grond. We verwijderen hier steeds de steenbrokken uit het uitgegraven zand.
Als de regenwaterput is geplaatst vullen we deze voor de helft met water zodat deze niet kan opdrijven door eventueel grondwater.
Zoals gezegd, laat deze werken uitvoeren door een vakman met ervaring in rioleringswerken en regenwaterputten plaatsen.

Een regenwaterput plaatsen is verplicht

Het plaatsen van een regenwaterput is sinds 2005 verplicht door de wet bij nieuwbouw en bij grondige verbouwingen. Zoek zeker uit of je in aanmerking komt op bepaalde premies waardoor je de investering van een regenwaterput kan verminderen.

Er zijn bepaalde uitzonderingen waarbij het plaatsen van een regenwaterput niet verplicht is:

  • Verbouwingen waarbij meer dan 60% van de buitenmuren behouden blijft
  • Verbouwingen waarbij het dakoppervlak met minder dan 50% wordt uitgebreid
  • Woningen met een gevelbreedte van minder dan 6 meter aan de straatzijde
  • Woningen op een bouwgrond kleiner dan 300 m²
  • Woningen met een rieten dakbedekking of een groendak